Защо и за кого са полезни констелациите

about-img

Според Берт Хелингер констелациите работят на нивото на душата. Те отиват много по-дълбоко от рационалната мисъл на човек и неговия капацитет за промяна. Човек е роден в едно семейство и поема цялата семейна система като свой вътрешен образ. Чрез семейната констелация този вътрешен образ става видим и емоционално осезаем. Освен множеството положителни елементи, това, което сме наследили може да съдържа неразрешени и­ли потиснати елементи, нарушаващи баланса в семейната система.

Изучаването на този „жив модел на семейството“ позволява да се открият какви събития или какви хора от миналото, дори няколко поколения назад, се отразяват върху нашия живот, и по какъв начин.

Фамилните системни констелации ни позволяват да се справим с:

• несъзнателни механизми, които мотивират нашето съществуване
• блокажи и вярвания, които носим от раждането си
• съдовни “заплитания”, дължащи се на преживявания в живота на предците ни.

Могат да се разгледат най-разнообразни теми:

• Неуспехи в общуването, в живота, в работата, във взаимоотношенията
• Болести и емоционални и психични разстройства
• професионални разочарования и организационни (бизнес) въпроси
• проблемите на нашите деца
• вътрешни конфликти на личността

Работата с констелации е полезна за:

• изясняване и подобряване на отношенията в семейството, двойката
• изясняване на проблемите, свързани с работата
• за намиране на точното място в живота, получаване на сила и способност за действие; свързване с ресурсите
• за осъзнаване на текуща ситуация, труден период в живота, развод, проблеми със съжителството, стрес
• при самосъмнение или при неспособност за вземане на решение на лично или професионално ниво;
• за подобряване на взаимоотношенията с децата и за подкрепа при възпитанието им.

Констелациите не могат да заместят нито медицинското, нито психиатричното лечение, дори и да са терапевтични!

Решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят релаксация и разбиране на дълбоки проблемни ситуации в живота ни. Когато се зачита определения ред и негласните закони, управляващи семейната душа, тогава любовта може да тече свободно.

Естествено, успехът на семейните констелации зависи от степента на отвореност на клиента, пред колко може да се изправи и до колко може да интегрира новопридобитата осъзнатост. Една констелация, направена от любопитство или по проблем, който не е наистина важен за клиента, ще бъде по-скоро повърхностна и няма да има въздействие. Това може да се случи и ако клиентът остане емоционално дистанциран и се опитва да тълкува констелацията по рационален начин.
В този смисъл, семейните констелации не са магическо хапче, с което да се постигнат невероятни резултати. Желателно е и да се избягват твърде високите очаквания. Какво ще бъде осъзнато и какво клиентът ще интегрира е едно лично пътуване в процеса на неговото израстване. Хелингер казва, че могат да бъдат намерени и интегрирани решения, само ако те са в хармония с душата на човека.

Как да си направя констелация