Въпросник за констелация

­Този въпросник ще ви помогне да съберете информацията, която е важна за работата с метода семейни констелации. Важни са фактите и събитията, случили се на членовете на семейството ви, а не толкова личността на хората.


Въпросите са валидни както за рода на майка ви, така и за рода на баща ви.
При настоящото семейство въпросите се отнасят до вас, вашите деца/ (+евентуални други бременности) и понякога предишни ваши партньори.

• Ранна смърт:
-Дали някой е починал на възраст, по-ранна от 25 години.

- дали някой е останал без родители преди 25-годишна възраст. Броят се и мъртвородените деца, както и смъртта при раждане. Особено важни са болести или смърт по време на раждане или след раждане, дори и ако става дума за пра-баба.


• Самоубийства или опити за самоубийства?
• Престъпления, най-вече убийства?
• Някой бил ли е измамен, например с наследство?
• Тежка съдба или злополуки?
• Някой бил ли е заклеймен или отлъчен от семейството?
• Незаконни деца или деца, които са били изоставени?

- Осиновяване?
• Участие във война, преживявания на фронта ?
• Тежки болести или инвалидности? Умствени заболявания?
• Наркомании и други пристрастявания?
• Сексуално насилие?
• Родители от две националности? Емигранти? Защо е напусната родната страна?
• Имало ли е предишни важни връзки на родителите? (брачни партньори, годеници, първи любови?) Паралелни връзки?

Въпросникът цели да ви подготви за констелацията, но не адресира всички тези въпроси наведнъж. Важно е, обаче, да знаем и да можем да говорим за семейната си история.