Терапия на взаимоотношенията

about-img

Терапия на взаимоотношенията

Пространство за двойки, за родители, за семейства­

В неутрално и защитено пространство можем да изследваме:

• Травмите на привързването и пречките за способността ни да се отдадем един на друг
• Порядките за правилното протичане на любовта между партньори
• Обусловеностите на сексуалността в двойката
• Свободата и близостта – как да не сме в конфликт със себе си и с другия Какви са правилните граници? Как да взимаме решения, когато има деца

Подкрепа в житейски трудности и емоционални проблеми в двойката.
Помощ при развод
Елица Великова използва опита си като терапевт, водещ на семейни констелации и специализацията си в различни семейни и детски терапии.

Запазете час!