Тийм билдинг

about-img

Институт за терапия и експресивни изкуства разработва индивидуални програми за организации и институции с цел да се адресират конкретните нужди на колектива, да се създаде дух и екипност, да се подкрепи творческия потенциал на индивидуално и колективно ниво.

Тийм билдинг може да бъде разработен в едно от следните две нап­равления:

• Чрез способите на ИЗКУСТВАТА (за развиване на екипност и креативност)
• Чрез системния поглед на организационните (бизнес) констелации (за справяне с проблеми в работния процес и отношения).

Работата с екип акцентира върху създаването на подкрепа, върху изясняването на теми и въпроси, подпомага ефективната комуникация, създава по-голям синхрон и баланс.

Вижте Арт тийм билдинг и Бизнес констелацииФорма за контакт