Супервизия

about-img

СУПЕРВИЗИЯТА е процес на обратна връзка, насоки и подкрепа на работещите в социалните и психологически услуги, на студенти по време на практика. Целта е да се подпомогне емоционално и практически човекът или персоналът, за да повиши качеството си на работа, както и да се предпази от т.нар. “професионално прегаряне”.
­
Супервизиите могат да бъдат:

• индивидуални (обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с емоциите на клиента, справяне с личните емоции)
• групови (за обсъждане на случай и взаимен обмен).

Супервизиите често се провеждат в нетрадиционен формат, използвайки методите на експресивната арт терапия и семейните констелации, вместо просто да се обсъждат случаи. Тази форма на обратна връзка често служи и като лична терапия за клиента, макар и да не я замества.

За запитване, използвайте Формата за контакт