Социална дейност

about-img

Благодарение на финансовата помощ на г-жа Румяна Ставрева, Институт за терапия и експресивни изкуства предлага и социални програми за деца и семейства със специални потребности. Посредством способите на арт терапията, подпомагаме осиновени деца за интеграцията им в семейството, деца с ресурсна помощ в обучението, деца от аутистичния спектър.