Лекуване на детски травми - индивидуални сесии

about-img

Лекуване на детски травми - Primal Therapy - индивидуални сесии
­
Този процес се предлага в пакет от десет последователни сесии, където ще се върнем назад във времето от 12 годишна възраст до зачеването, като си изясняваме усвоените през тези първи години обусловености и слоевете фалшиви личностности, придобити с цел да се приспособим към семейната обстановка. Стари, заключени емоции, които влияят на живота ни като възрастни ще бъдат освободени, като така ще създадем мост обратно към истинското ни Аз, така че то да може да намери израз под нови форми на творческа изява и по-голяма зрялост. Като трансформираме проблемите от всеки етап от детството, ние си възвръщаме съществени същностни качества – естествената ни интелигентност, невинност, вдъхновение, смелост, способността ни да поставяме здравословни граници, радостта и смеха, усещането за посока в живота, любов към самите себе си, и т.н. Ще се свържем и ще се помирим с нараненото си вътрешно дете, което полага основите за по-добри интимни връзки и за отваряне към любовта.

Част от използваните подходи включват регресия, медитация, работа с дъха, гещалт, консултиране, визуализации, творчески подходи, водене на дневник.

Водещ: Елица Великова
Ако желаете индивидуална терапия на детски травми в пакет от 10 сесии, свържете се с нас за заявка.