Институт за терапия
и експресивни изкуства

  Дихателна терапия     Психологическа астрология     Първична терапия     Терапия на взаимоотношенията     Интеграция на раждането     Любов и близост     Срещи с вътрешния творец  

Психологическа астрология

Астрологията е една от най-древните науки, която от векове разкрива силата и енергията, която Вселената изпраща и съчетава по един съвършен начин във всяко живо съще­ство на Земята. Всяка година ни дава нови хоризонти и възможности в индивидуалната ни астрологическа карта. Когато знаем и следваме най- прекия път, всичко се случва с лекота и хармония. Съчетанието на планетите ни позволява да успеем да минем през всеки период с мъдрост, сила, щастие и любов.

За всеки, който иска да узнае и използва силата на тази древна наука – за себе си или свои близки.

Водещ: Кристина Кръстева


Ако желаете индивидуална астрологична сесия, свържете се с нас за заявка