Обучения

about-img

­Институт за терапия и експресивни изкуства предлага обучения в конкретни терапевтични методи за работа с хора – арт терапия, семейни констелации, консултиране, работа с травми.

Екип от професионалисти и гост-лектори представят техники, методология, теория и практика от своя професионален опит и ежедневната си работа. Целта е да се дадат повече знания и практически умения на колегите, работещи в помагащата и социална сфера, които да се явят като ресурс в ежедневната им практика. Подходящи са за социални работници, психолози, студенти, ресурсни учители, коуч професионалисти, както и за всички, които търсят да развият себе си и своята практика.

Вижте програмата за текущи и предстоящи обучения.

Възможно е да се заяви и специализирано обучение в дадена институция, като методите ще бъдат специално подбрани за нуждите на конкретната среда.

Примерни теми:

• Арт терапия за деца със СОП и техните семейства
• Арт терапия в консултирането и работата с хора
• Практическа арт терапия за деца
• Маските на агресията – как да работим с агресивни деца – арт терапевтична и психоаналитична перспектива
• Работа с приказки и сънища – арт терапия
• Ресурсно-ориентирана арт терапия
• Семейна арт терапия
• Семейни констелации – теория и практика

Използвайте формата за контакт  ,за да изпратите запитване.