Институт за терапия
и експресивни изкуства

Ново! Комплект арттерапевтични карти за деца, родители и професионалисти!

Арттерапия за деца – карти с творчески провокации за деца, родители и професионалисти
автор: Елица Великова

Графичен дизайн: Андреа Попйорданова
Изд. Институт за изкуство и терапия, София, 2017