Блог

Автопортрет - трансформaционна арттерапия

Автопортрет - трансформaционна арттерапия

Тази терапия се основава на идеята за трансформационната арттерапия, терапия водеща до промени в живота. Хората са склонни да преминават през много промени и трансформации в живота си. Тези промени наистина могат да се движат в определен диапазона, но е важно да помислим над нашите преживявания и как те се отразяват на нашата себеоценка и образ, който сме изградили за себе си, на нашето самочувствие или съмнения по отношение на себе си, на нашето психично и емоционално здраве, и т.н.

Каква е концепцията

Помислете за преживяване или събитие от вашето минало, което все още има отрицателно въздействие върху живота ви днес. Това може да е нещо голямо или малко, случило се скоро или отдавна. Помислете какво се е случило, как точно се е случило, и как то ви се отразява днес. Чувствайте се свободни да запишете мислите си, ако желаете.

Сега помислете какво бихте искали да промените за себе си в резултат на този негативен опит. Това би могло да бъде нуждата от трансформация, свързана с вашето самоуважение, увереност, умствено / емоционално състояние и т.н

206524_10150145141534917_7300048_n.jpgНачало

Сега, след като сте помислили за преживяване от миналото, начинът по който то ви засяга днес и как искате да се промените, насочете вниманието си към творческите си способности и да ги оставите да заработят! Както вероятно вече сте се досетили от заглавието, ще работите, за да си създадете автопортрет. Този автопортрет ще бъде малко по-различен от типичния автопортрет. По време на арт терапията ще създадете трансформационен автопортрет стенопис. Това може да бъде картина, рисунка, колаж, каквото пожелаете. Можете да използвате всякакви материали и комбинации, каквито пожелаете. Не се ограничавайте, творчеството се поощрява!

2.jpgЧаст първа от трансформационния автопортрет


Въз основа на концепцията, за която помислихте по-горе, първата част от трансформационния автопортрет, който ще създадете, ще се основава на преживяване, което отрицателно се е отразило на живота ви и предизвиква негативна трансформация или промяна във вашата Същност. Помнете, че създавате автопортрет, така че тази първата част ще бъде базирана на това, какви сте били в миналото в следствие на това преживяване. Върнете се обратно към времето, когато сте преживели този негативен опит и как сте се чувствали тогава. Можете да създадете автопортрет въз основа на подробностите около преживяването / случката, да създадете портрет въз основа на един аспект от преживяването, който би могъл да бъде източник на цялостното отрицателното влияние, или можете да направите първата част от упражнението цялостно отражение на вашата Същност по това време.

7.jpg

Част втора


Във втора част ще работите, върху създаването на нов автопортрет, този автопортрет ще бъде по-скоро традиционен автопортрет, в смисъл, че вашето творение ще отразява вашето "Аз", такива, каквото сте днес. Отражение на вашата същност, на това какви сте вие днес, в резултат на преживяването на този негативен опит в миналото, споменат по-горе.


Последната част от трансформационния автопортрет

Третата и последа част от вашия трансформационен автопортрет, както може би сте се досетили, ще бъде частта , която гледа към бъдещето. Тази конкретна задача не би трябвало да отразява непосредственото бъдеще или да бъде обвързана с конкретна дата. Помислете какви бихте искали да бъдете, как бихте искали да промените себе си в следствие на негативното ви преживяване. Помислете за това как виждате себе си в бъдещето, след като сте преживели своята трансформация. Създайте автопортрет на това желано ваше “Аз” в бъдещето.

20785789_10154999025763175_8271153028344058326_o.jpg

Съберете всичко заедно

Погледнете 3-те изображения, които създадохте и ги съберете заедно, за да видите завършения краен продукт. Разгледайте какво сте създали и дали можете да забележите елементи в творението си, които отразяват трансформацията, която се случи по време на процеса и която искате да се случи в бъдеще. И сега, когато сте създали образа на вашето идеално бъдещо “Аз”, можете да работите върху това да станете този образ. Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но се надявам, че това ще бъде добър старт и напомняне, за да работите в посока на бъдещата си трансформация!

 От http://www.arttherapyblog.com/art-therapy-activities/transformational-self-portrait/

Превод: Анна Грозданова