Блог

Чистото сърце

ЧИСТОТО СЪРЦЕ - "В служба на живота" от Б. Хелингер

Как нашето сърце става чисто?


­ Като освободим от него всеки човек, коготo сме срещнали, особено тези, които са ни били близки и са ни близки. Ние освобождаваме и пускаме всеки един от тях – предаваме го на някой друг - на неговите родители, на партньор, на неговата съдба... Какво е въздействието от това? Този човек става свободен от нас… Свободен от нашите желания и очаквания, от нашата грижа, от нашите мисли, от нашата оценка, от нашата съдба... от нашата вина…от нашите претенции.. Самите ние също се освобождаваме от него – от неговите желания и очаквания, от неговите грижи, от неговите мисли, от неговата оценка, от неговата съдба, от неговата вина – от това, което ни е сторил... Така сърцето ни става чисто…