Метод на работа

about-img

­Начинът за „претворяване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците работи с конкретна тема, която да бъде и­зследвана с помощта на представители в група или индивидуално (чрез символи). Изследването на семейната структура и връзките между членовете на семейството може да помогне за възстановяването на естествения баланс на цялата система.

Когато има поставена тема, фасилитаторът провежда интервю с клиента за значими факти от фамилната система. Много важно е да се постави точно и ясно темата на констелацията. След това клиентът избира представители за всеки човек на семейството, който е включен в констелацията (на случаен принцип), както и човек от групата, който да представлява него самия. След това ги поставя според вътрешното си усещане един спрямо друг в пространството на констелацията. След като всички представители са разположени, клиентът сяда при другите участници в групата, за да наблюдава случващото се.

Тогава започва движението, което е водено единствено от вътрешните усещания на представителите. От своите места представителите получават достъп до усещанията на хората, за които са избрани. Фасилитаторът задава поред въпроси на представителите и работи в синхрон с тях, за да помогне да се разреши темата на клиента и да се възстанови естествения поток на любовта. Често в края на констелацията клиентът влиза във възстановената система, заемайки мястото на своя представител, за да усети тази нова позиция и значението, която тя носи. Процесът помага клиентът да осъзнае възможните емоционални или съдбовни заплитания, които носи, за да може да се освободи и да живее пълноценно.

Констелациите работят на ментално, емоционално и енергийно ниво. Ефектът на констелацията се постига още при осъзнаването на скритата динамика в семейството, а с времето се усеща и енергийното въздействие на лечение, когато пресъздадената семейна ситуация се пренесе и в действителния живот. Когато един човек от системата се промени (клиентът), това променя и цялата система.

Защо са полезни