Институт за терапия
и експресивни изкуства

Медитация

Благодарност към Живота

Тази медитация ни помага да се свържем с нашите предци по положителен начин, да се освободим от родова тежест, която може би сме поели и да се отворим за благодарността. Чрез благодарността, ние се помиряваме с нашите родители и нашата съдба и можем да почерпим от изобилието на Живота.

Медитацията е част от компактдиска с медитации за балансиране на семейните отношения по метода семейни констелации - "Семейната душа", автор и водещ: Елица Великова. Дискът може да поръчате чрез формата за контакт.

Чуйте медитацията тук:  https://drive.google.com/file/d/0B61aJrEFDfVVVUhibTJtRFR2azg/view?usp=drivesdk

______________________________________________________________________


ЧИСТО СЪРЦЕ - "В служба на живота" от Б. Хелингер

Как нашето сърце става чисто?
­ Като освободим от него всеки човек, коготo сме срещнали, особено тези, които са ни били близки и са ни близки. Ние освобождаваме и пускаме всеки един от тях – предаваме го на някой друг - на неговите родители, на партньор, на неговата съдба... Какво е въздействието от това? Този човек става свободен от нас… Свободен от нашите желания и очаквания, от нашата грижа, от нашите мисли, от нашата оценка, от нашата съдба... от нашата вина…от нашите претенции.. Самите ние също се освобождаваме от него – от неговите желания и очаквания, от неговите грижи, от неговите мисли, от неговата оценка, от неговата съдба, от неговата вина – от това, което ни е сторил... Така сърцето ни става чисто…