Институт за терапия
и експресивни изкуства

  Дихателна терапия     Психологическа астрология     Първична терапия     Терапия на взаимоотношенията     Интеграция на раждането     Любов и близост     Срещи с вътрешния творец  

Любов и близост

Любов и близост


Как да разберем травмите на привързването и да се върнем към здравословни отношения като партньори, родители, терапевти


Връзката между бебето и майката е основа на всички взаимоотношения в живота ни... Вътрешната ни система за взаимодействие с другите и света се гради върху Сигурната Връзка с майката и средата. При нарушения в тази сигурност, се получават различни видове поведения с цел адаптация, които бележат всички наши последващи срещи с хората.
В този курс ще научим четирите стила на привързване и съответните техники за лечение на травмите, причинени от нарушения в сигурността на връзката, за да се върнем към усещането за закрила, отпускане и доверие. Ще се научим как да откриваме и подкрепяме Сигурната връзка вътре в нас, за да помагаме и на другите – нашите деца, партньори, клиенти.

Какво включва програмата?

- Теория и изследване на ранните травми на привързването
- Последващите поведения за адаптация и техните съответстващи коригиращи практики.
- Въпросници, чрез които може да се диагностицира типа връзка
- Ресурсно-ориентирани подходи, медитации

Модул 1: Сигурната връзка – теория и интеграция

Какво е Сигурната Връзка. Девет компонента на здравословната връзка. Как ранното привързване влияе на партньорствата и родителството. Ако аз имам травма, детето ми травмирано ли е? Как да реагирам, ако партньорът ми действа от травмите си. Как да държа пространство за клиента си и неговите травми на привързване. Ресурси, лечение, корекция.

Модул 2: Патология на привързването: “анти-зависимост” - причини, последствия, лечителни практики

Какъв стил на грижа поражда “анти-зависимост” в детето. Признаци на анти-зависимостта. Как се проявява в зрелите отношения. Осем характеристики на анти-зависимото поведение. Коригиращи практики за възстановяване на връзката, жизнеността и доверието.

Модул 3: Патология на привързването: “зависимост” - причини, последствия, лечителни практики

Грижата, която поражда зависимост. Фокусът върху “другия”. Неистовото желание за нещо, което “нямам”. Липсващото постоянно присъствие. Хроничната тревожност. Придобитото чувство “не заслужавам”. Възстановяване на сигурността. Да се научиш да получаваш. Безопасното място. Цялото.

Модул 4: “Хаотичен” тип на привързване – причини, последствия, лечителни практики

Травматични ранни преживявания, непоследователни или насилствени родители, средата като заплаха. Четири стратегии на адаптация. Как да преодолеем конфликта: нуждата да се привържа и страха от обекта на привързването. Работа с травми – соматично преживяване. Възстановяване чувството на неприкосновеност. Тялото. Ресурси, съюзници, защитници.

Модул 5: Авторегулация, интеграция и подкрепа на Сигурната връзка за нашите деца, партньори и клиенти

Как типовете на привързване влияят на здравето, храненето, реализацията. Обобщение на стиловете на привързване, някои клинични случаи. Обсъждане на допълнителни лечителни практики.

Курсът включва теория, практика, медитации, споделяне. Всеки модул е в рамките на един ден, от 10 до 18 часа.

Водещ: Елица Великова


Това е групов процес. Ако желаете да се включите, следете календара!