Какво представлява

about-img

Експресивната арт терапия комбинира всички изкуства – визуалните, пластичните и дигиталните, музика, театър, движение/танц, приказки, поезия. ­

Творчеството и лечението лежат на една и съща основа – движението към баланс, хармония с потока на живота, щедрост, прозрачност, свързаност, смисъл, цялостност. Това движение се случва както вътре в човека, така и между хората и във връзката ни със заобикалящата ни среда и с духовното измерение.

Транформацията е присъща както на терапията, така и на творческия процес. И в двете се изисква доверие, поемане на рискове, смелост, любов, надежда, вяра, сетивно и емоционално изразяване. Изкуствата предлагат незаменимо пространство на свобода, удоволствие, безопасност, релаксация и искреност, в което ние да оформяме и изследваме своите теми и проблеми, познатото и непознатото, да развиваме съзнанието си.

Използването на изкуството няма за цел да създаде естетически продукт, а да подкрепи човека, да му помогне да живее с това, което е, да преодолява и трансформира, да оформя и открива смисъл, да бъде с другите.

Експресивната арт терапия борави с това, което се появява, дава емоционална свобода и активира способите за адаптация. Предоставя както възможност за емоционално дистанциране (чрез появата на нещо “трето” – картина, театрално действие, танц, текст и т.н.), така и служи като “контейнер”, който да съдържа процеса, подкрепяйки трансформацията. Това е подход, ориентиран към индивидуалните потребности на човека и неговата способност за изразяване и промяна.

В процеса на работа могат да се натрупат художествени умения, но не е необходимо човек да бъде творец, за да се лекува с арт терапия. Изкуството е просто начин да погледнеш в себе си и да дадеш форма и глас на проблемите.