Какво е семейна констелация

about-img

Методът сeмейни констелации е създаден от немския терапевт Бeрт Хелингер, в следствие на наблюденията си на по-примитивни племена, където семейните взаимоотношения не са наложени, а следват вътрешен ред, основан на взаимодействието през поколенията и колективното поле.
Индивидуалното ни поведение, чувствата и нагласите ни се разглеждат и осмислят в контекста на по-голямата група, тъй като всеки човек е част от дадено семейство и поема определени роли в семейната структура. Системната работа разкрива как съдбите на предхождащите ни хора от семейството влияят на дошлите по-късно. Всеки един член от семейството, включително и тези, които са си заминали поради смърт, болест или раздяла, присъства енергийно и влияе на другите около него. По подобен начин потиснатите емоции на хората в семейството също присъстват и се поемат от другите в системата.

Съществува определена семейна съвест, която пази цялостта на семейната система. Тази цялост се крие в скритите порядки, които подпомагат потока на системната енергия в услуга на свързването. При семействата тази енергия е любовта; когато порядките се пренебрегват, любовта бива наранена и хората в семейството, обикновено децата, попадат под натиска на системата да се възстанови дисбаланса. Тогава те проявяват много симптоми, с които да привлекат вниманието – агресивно поведение, често боледуване, проблемно общуване.

Методът минава през много етапи на наблюдения и опити, използвайки психодраматичните и Гещалт подходи, семейната системна терапия (Вирджиния Сетайър).


В наши дни, методът се е развил като “Движения на Душата” и “Движения на Духа”.

Метод на работа