Как работи

about-img

Експресивната арт терапия използва творческия процес и творческия продукт с терапевтична цел. Използват се както традици­онните методи на психотерапията и консултирането – споделяне, изследване, обратна връзка, така и невербални способи за изразяване чрез всички видове изкуства: рисуване, моделиране, музика, движение, театър, поезия. Арт терапията придава на процеса на себеизследване автентичност, пълнота, конкретност, вещественост, красота, смисъл и игривост.

Използваме въображението като начин да открием алтернативни решения, да излезем поне за кратко от затруднението си, да надникнем там, където иначе не се осмеляваме да погледнем по един внимателен, щадящ и ресурсно-ориентиран начин.

Ако се чувстваме изолирани, откъснати от себе си и неспособни да се справим с дадена житейска ситуация като деца или възрастни, експресивната арт терапия предоставя безопасна рамка, в която да изследваме, наблюдаваме и развиваме нови модели на поведения; променяме се заедно с процеса на творене.

При децата тази промяна става естествено, в играта “наужким”, с вродената им способност да се адаптират и да откликват, да изразяват и освобождават. Включвайки цялото тяло, всички сетива и творчески източници в нас, експресивната арт терапия подкрепя естествената ни способност да поемаме здравословен риск и да направим необходимите промени.

За кого е подходяща