Как да си направя констелация

about-img

­Семейна констелация може да се прави в група и индивидуално. Някои хора предпочитат личната работа, тъй като не са готови да се разкрият пред група. Много може да се постигне в индивидуален формат (използват се фигури и символи на маса). Но силата и въздействието на колективното поле е несравнимо по-голяма при участие в група.

Семейните констелации могат да се ползват по три начина:

1. Единият начин е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Важно е да знаем, че никога не сме съвсем отстрани, когато сме в такава група. Случващото се в работата на другите ни въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се предвижва към повече разбиране, приемане и лекота.

2. Вторият начин да учите е като участвате е като представител в констелация на друг участник. Ролите, в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безпорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго.

3. Третият начин е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент.

Вижте програмата с текущите събития, за да изберете удобен формат за участие, или се свържете за уговаряне на индивидуална констелация!

Въпросник за констелация