Често задавани въпроси

about-img

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА “ПОЛЕТО НА ЗНАНИЕТО”?

Полето на знанието оформя основата на констелационната работа. Албрехт Мар дава името, с което той има предвид, че по време на констелация започва да съществува един вид поле, в което е достъпна информация за членовете на една система и в което присъстват паметта за всички значими събития и чувства от живота им. То е “живата среда”, в която представителите придобиват репрезентивни усещания и което прави възможно проявяването на скритата динамика на отношенията и евентуалните движения към разрешение. Може да се направи директно сравнение с теорията на морфогенетичните полета и морфичния резонанс на Рупърт Шелдрейк.
Всички природни системи – на птици, бактерии, корали и т.н., в т.ч. и хората, живеят сред и посредством информационни полета, които инстинктивно насочват техните жизнено важни функции и движения (такива са, например, миграцията на птиците, адаптацията на вирусите, сформирането на кристалите и т.н.). Шелдрейк ги нарича ‘морфогенетични полета”. На съвсем простичък език, полето на знанието е просто Живота, който е навсякъде около нас и в нас – една огромна творческа сила, която ни направлява и движи, стига да се оставим да бъдем водени. Констелациите предоставят възможност тази жизнена сила да покаже нагледно действителността и възможните движения към промяна.

2. КАК УЧАСТНИЦИТЕ УСЕЩАТ ЕМОЦИИТЕ НА ХОРА, КОИТО НЕ ПОЗНАВАТ?

Дълго време Хелингер е наричал този странен феномен тайна. В последни години има много експерименти, даващи поне частично обяснение за това явление, макар и все още той да крие елемент на непознатото.
Нормално е да си зададем въпросът дали представителят наистина чувства нещо, свързано с човека, когото представлява, или “си го измисля”. В хиляди констелации по цял свят са направени изследвания, включително и с поставяне на една и съща констелация по едно и също време на различни места, за да се сверят наблюденията. Неизменно в повечете от тях обратната връзка от представителите е изключително сходна.

Как може да се обясни това?

Според Шелдрейк хората имат достъп до информационни полета, които той нарича морфогенетични (формиращи) полета Преносът на информация от морфогенетичното поле към видовете в него се нарича “морфичен резонанс”.

Как работи морфичният резонанс?

През 1979 г. биологът Лаял Уотсън наблюдава колония от маймуни в Япония. Години преди това, изследователи на острова Кошима оставят сладки картофи, които били измивани, преди да се изядат. Маймуната копирала човешкото поведение, и започнала да мие картофа, преди да го изяде. Другите маймуни, виждайки това, повторили действието. Един ден, когато определен брой маймуни вече били усвоили това умение, се случва нещо учудващо. Точно преди залез слънце, всички маймуни на острова, дори и тези, които никога не са наблюдавали действието, се научават да мият картофите, преди да ги изядат. Скоро и други маймуни, на стотици километри разстояние, придобиват това умение без очевидна система за пренос на информация. Очевидно, значителен брой маймуни достига до еволюция на съзнанието и това повлиява на общото морфологично поле на вида. Въпреки, че точният брой, необходим, за да се стигне до повратна точка на колективното съзнание, не е известен, символично се обозначава като 100. Така се смята, че е необходимо да достигнем до “стотната маймуна”, за да се случи колективното пробуждане.
Морфогенетичните полета ни помагат да се развиваме. Те предават информация отвъд времето и без очевидни средства за комуникация. Същото е и с представителите, които усещат чувствата на напълно непознати хора.
Квантовата физика обяснява феномена за трансфер на информация отвъд времето и пространството като “нелокалност” – проявления при квантово-механично разделени фотони, случващи се по еднакъв начин в различни точки, по едно и също време, без значение от разстоянието. (прочетете още за “Парадоксът Айнщайн – Подолски – Розен” в интернет).
Как “усещаме”? Инструмент е тялото. Науката е открила и наличието на огледални неврони в мозъка (Франц Рупърт). Те са отговорни за чувствата ни на емпатия. Чрез огледалните неврони можем да усещаме другите, да разбираме техните (неизговорени) намерения и да емпатизираме. Колкото повече сме емоционално свързани с някого, толкова по-силен е розонансът.

Как е приложима тази теория за констелациите?

При поставянето на темата на клиента, фасилитаторът е в съзвучие с клиента. Клиентът избира представителите интуитивно и ги поставя, след което остава наблюдател, но напълно свързван със случващото се. Морфогенетичното поле създава достъпа до информацията – семейната история на човека. Огледалните неврони отразяват чувствата и емоциите на участващите.
Това е само една теория, която предстои да бъде изследвана обстойно. Констелациите запазват елемента на мистичност, и това само по себе си е добро. Например, няма научно призната теория за това какво представлява електричеството, но го използваме всеки ден.

3. КАК СЕ ВЛИЗА В РОЛЯ?

Избирането на представители винаги става чрез покана, така че участниците имат правото да откажат, ако не усещат, че за тях е правилно да приемат дадена роля. Обикновено, обаче, когато сме избрани за дадена роля, откриваме, че тя директно или индиректно е свързана с наши собствени теми. Така ние можем да работим както за някой друг, така и да получим прозрения за себе си.
Избраните представители и клиентът се събират на едно място, за да се уверят, че всички са наясно кой кого представлява. След това от представителите се иска да се свържат с тялото си. После, воден от своите вътрешни усещания, клиентът хваща един по един всеки представител за раменете, , и ги поставя в пространството, като определя и посоката, в която те гледат.
Няма по-нататъшни инструкции за позата. Поставянето на констелация работи в дълбочина и има сила, когато е направена като ритуал – прави се в тишина с пълното внимание на всички.
Единствено важното условие е представителите да не се намесват с лични интерпретации и да не се опитват да “помогнат” като насочват процесът в посока, която те смятат за добре. Важно е да се оставят единствено на физическите си усещания, да следват вътрешен импулс за движение (ако се появи такъв) и да бъдат неутрални от своето лично “Аз”. Някои хора са резервирани в проявата на чувства и затова външно може да не изрязяват нищо съществено. Други лесно влизат в емоцията и правят картината драматична. Ефектът и от двете е еднакъв. В констелациите не се залага на емоционалното разтоварване, а на движенията, пораждащи се в полето, които могат да отведат към разрешение. Представителите говорят единствено, когато фасилитаторът им даде възможност като ги пита за обратна връзка.
Добре е да се помни, че рядко се случват “грешки”. В полето всичко има значение и носи смисъл. Понякога, ако представителят не чувства “нищо”, това също е валидна информация и е важна за протичнаето на процеса.

4. КОНСТЕЛАЦИЯТА ДОСТАТЪЧНА ЛИ Е, ЗА ДА РАЗРЕШИ ПРОБЛЕМА МИ?

Констелацията може да има трайно и дълбоко въздействие. Както всички терапевтични методи, обаче, тя не е отговорът на всичко. Понякога е нужно да продължите с индивидуална терапия или други методи на работа, които адресират други възможни аспекти на личността и проблема ви.

ЗА ДА МОЖЕ НАЙ-ДОБРЕ ДА СЕ ИНТЕГРИРА КОНСТЕЛАЦИЯТА:

 - Опитайте се да говорите колкото се може по-малко след вашата констелация и си дайте необходимото време и пространство, за да интегрирате своите нови прозрения и решения. Не бързайте. Избягвайте въпроси от другите, породени от любопитство. Това ще разстрои процеса и само ще ви разсее. По-добре е да си дадете време, за да позволите на всичко да се интегрира.
Повечето фасилитатори съветват своите клиенти да забравят за констелацията и да не мислят върху нея. Това, което може да направите, обаче, е да си спомните усещането, което сте имали в края на констелацията – чувството и облекчението, което сте преживели.
Това ще ви даде възможност да останете в резонанс със заключителния образ на семейството, който е представила констелацията. Ако правите това в дните след вашата констелация – без да е натрапчиво – вие всъщност ще подсилите процеса на интеграция.


Интегрирането на преживяванията от вашата констелация има нужда от време и то е различно за всеки. Един човек може да почувства директни промени, докато друг може да премине през процес на влошаване на симптомите, преди нещата да се променят към по-добро. Това е явление, което е известно и в класическата хомеопатия, при което симптомите първо стават по-тежки, когато се приеме правилното лекарство.
Ако това е вашият случай, бъдете търпеливи. Не започвайте веднага да търсите друг фасилитатор. Вместо това се вижте отново с фасилитатора, който е водил вашата констелация. Той знае какво се е случило в констелацията и може най-добре да ви напътства през процеса на пренастройване. Разбира се, този процес никога не може да замести нужното медицинско лечение.
След една успешна констелация, в която са били разрешени значими проблеми, понякога клиентът иска да постави друга констелация скоро след това. Той започва да търси всякакви дълбоки неразрешени теми и иска да ги изчисти колкото е възможно по-скоро. Въпреки че това е разбираемо, не го правете. Ако правите констелации твърде често за кратък период, вие ще затрудните процеса на интеграция. Също така рискувате да се случи само частично разрешение и проявление на решенията от констелацията във вашия живот. Най-доброто нещо, което може да направите, е да изчакате няколко месеца, преди да поставите следващата си констелация – или поне докато започнат да се появяват ясни резултати.
­ Не забравяйте, че може да са ви нужни месеци, а понякога и една година, за да се случи целият процес на интеграция. Така че се отпуснете. Оставете вашата душа да свърши работата вместо вас.