Екип

about-img

Елица Великова - психолог и арттерапевт, водещ на семейни констелации, преподавател.

IMG_0639.JPG


Има магистърска степен по Експресивна арт терапия от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Хоноруван преподавател по Арт терапия в Нов Български Университет, София и водещ на семинари, обучения и терапевтични групи. Специализирала е в широк спектър от психологически и енергийни методи на работа, като лекуване на травми от детството, консултиране, семейна терапия, групи за себеизследване и медитации. Водила е семинари в редица страни, сред които Гърция, Турция, Русия, Литва, Мексико, Италия и др. От 2004 г. работи с възрастни, деца и двойки, като използва методите на семейната терапия, системните семейни констелации, терапия на детски травми и експресивните изкуства в индивидуална и групова терапевтична работа.

elitsavelikova@gmail.com
тел. 0888885306


Емилия Милошева

психолог и арттерапевт, водещ на ателие "Островът на съкровищата" за деца

10_1.jpg

Емилия Милошева е дипломиран психолог. Завършила е следдипломна квалификационна програма по Арт терапия в Нов Български Университет. Специлиализирала е в Арттерапия за работа с деца, Арттерапия за работа с травми и специални случаи, Работа с деца с генерализирани разстройства на развитието и др. Автор е на  статии, изследовател и терапевт. Работи като психолог и арттерапевт с деца и възрастни в Институт за терапия и експресивни изкуства.

 uilme@abv.bg

Тел. 0887613690