Форма на запитване

­
Институт за терапия и експресивни изкуства

София 1000,­ бул. Витоша 65, ет.1, ап.1
(вход от “Хан Аспарух”, над магазин Дика)

тел. 0888885306
еmail: ­info@artstherapyinstitute.bg

Форма за контакти

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване до нас. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте общите условия
Прочетох и съм съгласен с общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия отговор по запитването Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *