Институт за терапия
и експресивни изкуства

За контакти

­
Институт за терапия и експресивни изкуства

София 1000,­ бул. Витоша 65, ет.1, ап.1
(вход от “Хан Аспарух”, над магазин Дика)

тел. 0888885306
еmail: ­info@artstherapyinstitute.bg

Форма на запитване