Арттерапия за БАЛАНСИРАНЕ на САМООЦЕНКАТА - албум с творчески и терапевтични проекти за работа с деца и възрастни

Креативното пособие „Aрттерапия за балансиране на самооценката“ съдържа описание на дейности, разпределени в 10 практически сесии, които могат да бъдат приложени за лично ползване, както и в терапевтична работа с деца и възрастни.

Предназначено е за специалисти и неспециалисти с нагласа да включат творчеството към вече установената си практика или да направят тези проекти у дома. Включва подбрани арттерапевтични и диагностични техники, приложими като ресурсно-ориентирани практики за подобряване на самочувствието и възприемането на Аз-а.

100.jpg

Цел на креативното пособие е да се изведат практически модели и арттерапевтични техники, полезни на консултиращия при необходимост да стимулира клиента си в изграждане на устойчив, адекватен и балансиран образ за себе си.

Арттерапевтичните техники са приложими за работа с деца и възрастни, при съответна адаптация. Могат да бъдат ориентир за изграждане на хипотеза в консултативния процес, както и инструмент за диагностика и за корекция.

Креативното пособие е насочено и се придържа към приложение на ресурсно-ориентирани техники в Арттерапията.

Какво съдържа пособието:

43 цветни страници, 14 теми, 10 арттерапевтични сесии и повече от 30 упражнения и техники.

Текстът предлага Арттерапевтични модели за създаване на програма за:

o самопознание и самоусъвършенстване;

o стимулиране на ресурси за баланс на Аз-образа;

o работа с деца с различен спектър на възможности;

o обучителни и възпитателни формати;

o изграждане на хипотеза в консултативния процес;

o диагностични процедури;

o корекция на поведението, като инструмент за увереност;

o коуч-техники: ЛайфКоуч, АртКоуч, Wellness, като ориентир в самооценката на личността - критерий за устойчива промяна.

31.jpg

Използвайте формата за поръчка вдясно

След плащането ще получите книгата в електронен формат по имейл като прикачен файл.

Обем: 43 страници.

**** Всички права запазени!
Автор: Доц. Д-р Пепа Митева

Извадка от творческото пособие - Упражнение 25.

IMG_0999.jpg