Предстоящи обучения

Семейни констелации - Теория и практика - обучение II част. Февруари - май 2020

Семейни констелации. Теория и практика - Oбучение, II част

Специални теми за хора с опит с метода

Начало: 1-2 февруари 2020

Този курс на обучение е достъпен единствено за хора, завършили обучението в основните теоретични възгледи на метода семейни констелации и тяхното практическо приложение за работа с хора.

Курсът е продължение на основния курс и дава специализирани и по-задълбочени знания за всички, които искат да живеят според принципите на Полето на знанието и да ги прилагат в работата си с хора.

Обучението включва супервизия, теория и практика в малки групи.


1. Свързване с ресурсите: НЛП и Констелации - 1/2 феруари 2020


Теми, които са заложени:
 • основни елементи на НЛП в контекста на приложението им към семейните констелации
 • 5 практични упражнения за работа в индивидуален и групов формат, използвайки синтеза
 • лична работа
 • Супервизия на случаи

2. Бизнес и организационни Констелации - 7/8 март 2020

Теми, които ще се изследват:
 • порядки в системата на организациите
 • принадлежност, заплитания, общи и частни случаи
 • кой е важен? какво влияе?
 • съвестта в бизнеса
 • какво влияе на успеха
 • лична работа
 • супервизия

3. Специални случаи и супервизия - 4/5 април 2020

Теми, които ще се изследват:
 • благотворителност и помощ
 • взаимоотношения с други хора, непринадлежащи към семейството: злоупотреби
 • социални конфликти
 • работа с травми
 • лична работа
 • работа с групи и пред групи
 • супервизия

4. Изпит - публична презентация - 23/ 24 май 2020

Условия за участие:

* Завършено първо ниво на обучение по метода семейни констелации.

Желателно да е има и някакъв практически опит с водене на констелации в индивидуален формат.

Издава се сертификат за участие в обучителен курс - II ниво

 ****

Важно:

Предвид факта, че методът Семейни констелации все още не е официално признат в нито една държава като психотерапевтичен подход и не е част от академичното обучение в акредитираните учебни заведения, настоящият тренинг не може да предложи на курсистите си диплома, която да е акредитирана. Не е допустимо да се използват и титлите „психолог“ или „психотерапевт“ без съответното академично образование.

2_2.jpg

Цени за участие:

Участието във всеки модул е по 336 лева ( с вкл. ДДС). 

Може да се участва само в някои модули, по избор, но сертификат се издава след покриване на всички 4 модула.

При записване за всички модули предварително - цената е 1100 лв, платена предварително до 20 януари 2020 г.

За записване и информация: info@artstherapyinstitute.bg

тел. 0888885306

Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65

Водещ: Елица Великова

Елица Великова е хоноруван преподавател в НБУ, София и директор на Института за терапия и експресивни изкуства - София. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия и психология от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Фасилитира семинари и провежда индивидуални и групови терапии по метода семейни констелации, лекуване на детски травми, семейно консултиране. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.