Предстоящи обучения

Арттерапия: Теория и практика. Обучителен курс - 10 модула, 140 часа. Януари - ноември 2022г.

Арттерапия: Теория и Практика

Сертификационен Обучителен Курс - 10 модула, 140 часа

От януари до ноември 2022г., София

Водещи: Елица Великова, Виргиния Захариева, доц. д-р Александра Иванова, доц. д-р Диана Циркова

Професия арттерапевт?

Арттерапията е метод, който съчетава изкуство и психология, творчество и прозрения, игра и дълбочина, думи и образи. Това обучение е начин да се развием като професионалисти, да подкрепим своя собствен творчески потенциал и да се научим от добрите имена в практиката.

Обучението дава задълбочено познание за арттерапията като метод за работа с хора и има широка практическа насоченост. Включва 10 модула, 140 часа теория и практика

Програмата е ориентирана както към преподаването на конкретни терапевтични интервенции, основни и алтернативни методи на терапия чрез творческия процес, така и към овладяване на особеностите на работата с хора с широка гама теми и проблеми, използвайки арттерапия.

Завършилите програмата ще могат:
 • да познават основните принципи на арттерапията и да ги прилагат практически в своята работа
 • да придобият умения за мултимодални интервенции, използвайки различни видове творчески дисциплини и разнообразен набор от творчески техники;
 • да извършват самостоятелно арттерапия с клиенти - деца, възрастни, семейства и групи, при наличие на вече придобита диплома за психолог, педагог, соц. дейности и др.

Какво включва програмата:

22 - 23 януари 2022г., Арттерапия: въведение, с водещ: Елица Великова

26 - 27 февруари 2022г., Методология на експресивната арттерапия,
Елица Великова

19 - 20 март 2022г., Ориентация на арттерапевтична програма спрямо спецификата на случая:
доц. д-р Александра Иванова

16 - 17 април 2022г.,
Арттерапия за работа с травми и специални случаи: Елица Великова

30 април - 1 май 2022г.,
Арттерапия в консултирането и работата с хора: Доц. д-р Диана Циркова


11 - 12 юни 2022г., Процес и присъствие в експресивната арттерапия: Елица Великова

2 - 3 юли 2022г., Психология на креативния процес: Виргиния Захариева
3 - 4 септември 2022г.,
Практически семинар - Доц. д-р Александра Иванова
1 - 2 октомври 2022г., Практически семинар -
Виргиния Захариева
5 - 6 ноември 2022г., Практически семинар и завършване -
Елица Великова

13895152_270809869972871_2233020931953646431_n.jpg

За кого е подходяща програмата?

 • За психолози, социални работници, педагози, ресурсни учители
 • за студенти от помагащите или творчески специалности
 • за креативни личности, които биха искали да използват творческия си талант за терапевтични цели.
 • * Не замества академичното психологическо обучение!

Описание на темите и модулите в програмата:

22 - 23 януари 2022г., Арттерапия: Въведение - Елица Великова

 • арттерапията като метод
 • основни понятия и принципи
 • история и приложение на арттерапията като метод
 • терапевтично въздействие на арт материалите
 • психодиагностика и проективни техники
 • професионалната етика на арттерапевта, граници и език

26 - 27 февруари 2022г., Методология на експресивната арттерапия, Елица Великова

 • Основи на експресивната арттерапия
 • мултимодалност и въображение
 • Структура на индивидуална сесия - как се води индивидуален процес
 • Насоки за тълкуване и анализ на творческата работа и творческия продукт
 • Игри, практически проекти
 • презентации на клинични случаи

19 - 20 март 2022г., Ориентация на арттерапевтична програма спрямо спецификата на случая: доц. д-р Александра Иванова

 • Ориентация на арт терапевтична програма - избор на подход към клиента и видове психотерапевтични направления в полето.
 • Асоциативно рисуване. Работа с подсъзнателен материал.
 • Очи и ръце. Работа по двойки, решаване на проблемни ситуации между родители и деца.
 • Фототерапия. Една възможност за работа с клиенти, отказващи да рисуват.
 • Мост. Завършваща част в индивидуалната терапия.
 • Острови в морето. Колажът като средство за изследване на груповата динамика.

16 - 17 април 2022г., Арттерапия за работа с травми и специални случаи: Елица Великова

 • арт терапевтични интервенции за възстановяване от травми
 • пост-травматичния стрес и ресурсно ориентиране чрез изкуството
 • сензорно-моторни похвати - глина и колаж
 • ефективна помощ при загуба/смърт, природни бедствия, социални и политически конфликти, войни
 • работа с бежанци и оцелели
 • специални случаи - презентации от клиничната практика

30 април - 1 май 2022г., Арттерапия в консултирането и работата с хора: доц. д-р Диана Циркова

 • Изкуството и неговото място в консултирането. Човекът като „пациент“ на изкуството. Как изкуствата ни представят и представляват?
 • Консултативният процес – участници, рамка, първи прием.
 • Арт терапията - предимства и ограничения при използването й в процеса на консултиране
 • Арт терапевтични подходи – избор на материали и тяхното приложение в конкретни консултативни ситуации - въпроси и проблеми.
 • Планиране на консултация чрез арттерапевтичен подход.

11 - 12 юни 2022. Процес и присъствие в експресивната арттерапия.

 • Позицията на терапевта. Какво е присъствие? какво е подкрепа
 • Изследване ролята на терапевта
 • От къде идва творчеството? Проекти за себеизследване
 • Спонтанност; лиминалност; пространството на неизвестното
 • Как да се доверим на процеса и как да водим, без да се намесваме

2 - 3 юли 2022. Психология на творческия процес. Виргиния Захариева

 • Творецът, Критикът, Мечтателят 
 • Изследване на творческият процес
 • Създаване на обект -  понятие, образ, идея, проект, осъществяване, представяне на продукта
 • Арттерапия за работа в екип
 • Клинично приложение на творческия процес като терапия - случаи

 • 011_680x350.jpg

  3 - 4 септември 2022г., Практика 1 - доц. д-р Александра Иванова

  1 - 2 октомври 2022г., Практика 2 - Виргиния Захариева

  5 - 6 ноември 2022г., Практика 3 и завършване - Елица Великова

  Какво получавате, ако се се запишете в курса?

  • умения
  • теория
  • практика
  • супервизия
  • учебна литература
  • всички материали за работа
  • сертификат за завършено обучение, посочващо компетенциите ви в предложените теми


  Всички модули се провеждат на посочените дати от 10 до 17 часа (с почивка за обяд).
  * Датите за някои модули могат да бъдат променени. Организаторите си запазват правото да променят датите до началото на курса.

  Групата е до 18 души! Всички кандидати ще преминат през неформално интервю, преди да бъдат включени в програмата. Желателно е кандидатите да имат опит в работата с хора.


  Сертификация:

  Издава се сертификат за завършено обучение от Институт за терапия и експресивни изкуства - София. Сертификатът не дава професионален лиценз.
  Практическите и теоретични знания и умения, които се натрупват в процеса на това обучение могат да бъдат приложени към вече установена практика или като допълнение към съществуваща професионална диплома.

  Важно!!! Настоящият тренинг не може да предложи на курсистите си диплома, която да е акредитирана. Не е допустимо да се използват титлите „психолог“ или „арттерапевт“ без съответното академично образование. 

  Такса за участие:

  Всеки модул може да бъде платен отделно, издава сертификат за цялото обучение само при завършени всички модули! Допуска се отсъствието само от един модул.

  Цена на модул: 300 лева (с ДДС), платени до две седмици преди началото на всеки курс
  При пълно заплащане на целия курс предварително: 2700 лева (10 модула).

  Запишете се сега!!!  Регистрацията се извършва най-късно до 10 януари 2022г.
  Има 18 места!

  Желаещите да се запишат да изпратят заявка по имейл или телефон, за да получат регистрационен формуляр

   Необходимо да се изпратят автобиография и кратко мотивационно писмо.

  Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65
  За записване и въпроси: тел. 0888885306

  info@artstherapyinstitute.bg


  За водещите:


  Елица Великова е директор на Институт за терапия и експресивни изкуства - София и е хонорован преподавател по Арттерапия в Нов Български Университет. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия и психология от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.

  Виргиния Захариева

  Виргиния Захариева е артист, писател и психотерапевт.

  Виргиния Захариева е артист, писател и психотерапевт.
  Повече от 20 години тя гради своя частна практика и психотерапевтичен подход, който
  обединява познанията на западната психотерапия, телесноориентирания метод,
  източната философия и дзен практики.
  Виргиния е индивидуален член е на Европейската асоциация на телесно ориентирана
  психотерапия / EABP/, на Българската асоциация на психотерапия /БАП/ и на БНПД.

  доц. д-р Диана Циркова

  Психотерапевт, психоаналитик в процес на формиране, преподавател по Клинична, Консултативна, Медицинска психология, супервизор на екипи за грижи и психотерапия, водещ на обучения за прилагане на арт терапевтичните методи в различен контекст.

  доц. д-р Александра Иванова

  Доц. д-р Александра Иванова е завършила Националната художествена академия в София. Специализира Арт терапия в Люблянския университет, Словения. Защитава докторат към Педагогика на изобразителните изкуства, СУ. Хабилитира се като доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства. Осъществява множество арттерапевтични и социални проекти с деца и възрастни в неравностойно положение.

  Автор е на 20 научни публикации в български и чуждестранни издания, има издадени монография и учебници на български и английски език. Работи като преподавател в НБУ (директор на програма „Арт терапия”), ВСУ (ръководител катедра „ИВИК”, АФ) и НМА (преподавател към магистърска програма „Музикотерапия”).

  Основател на арт терапевтичната дисциплина в НБУ през 2007. Научен ръководител е на над 20 дипломни работи, защитени успешно в програма Арт терапия.

  През годините е реализирала няколко самостоятелни художествени изложби, проекти и пърформанси.