Предстоящи обучения

22 януари: Семейни констелации - вечерно събитие с Елица Великова

22 януари 2019 - от 18.30 до 21.30 часа

29 януари 2019 - от 18.30 до 21.30 часа

12 февруари 2019 - от 18.30 до 21.30 часа

26 февруари 2019 - от 18.30 до 21.30 часа

Събитие със семейни констелации с водещ Елица Великова

За хора с и без опит.

Работи се с предварително заявени теми, но бихте могли да участвате по няколко начина:

1. Единият начин е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Важно е да знаем, че никога не сме съвсем отстрани, когато сме в такава група. Случващото се в работата на другите ни въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се предвижва към повече разбиране, приемане и лекота.

2. Вторият начин е като участвате като представител в констелация на друг участник. Ролите, в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безпорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго.

3. Третият начин е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Местата са ограничени. Само с предварителна уговорка.

_____________________

Fotolia_48392331_XS_400x250.jpg

Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65, ет.1


Вход: 15 лева
При поставяне на лична тема: 80 лева

За участие като публика не е необходимо предварително записване.
_______________________________

Водещ: Елица Великова

Повече за метода: Вижте секция "семейни констелации"