Предстоящи обучения

15 октомври: Семейни констелации - вечерни събития с лични теми

15 oктомври 2019 - от 18.30 до 21.30 часа

5 ноември 2019 - от 18.30 до 21.30 часа

12 ноември 2019 - от 18.30 до 21.30 часа

Събитие със семейни констелации с водещ Елица Великова


За хора с и без опит.

Семейните констелации са прекрасен метод, чрез който да внесем яснота, любов и уважение в семейната система – както в рожденото, така и в актуалното ни семейство. Констелациите са и ефикасен начин, чрез който да се промени енергийното поле, в което живеем и да създадем предпоставки за повече успех, любов и здраве за себе си и за бъдещето на децата си.

Системната работа разкрива как съдбите на предхождащите ни хора от семейството влияят на дошлите по-късно. Всеки един член от семейството, включително и тези, които са си заминали поради смърт, болест или раздяла, присъства енергийно и влияе на другите около него. По подобен начин потиснатите емоции на хората в семейството също присъстват и се поемат от другите в системата.

bears_family_picture_image.jpg


Работи се с предварително заявени теми, но бихте могли да участвате по няколко начина:

1. Единият начин е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Важно е да знаем, че никога не сме съвсем отстрани, когато сме в такава група. Случващото се в работата на другите ни въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се предвижва към повече разбиране, приемане и лекота.

2. Вторият начин е като участвате като представител в констелация на друг участник. Ролите, в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безпорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго.

3. Третият начин е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Местата са ограничени. Само с предварителна уговорка.

_____________________

Fotolia_48392331_XS_400x250.jpg

Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65, ет.1


Вход: 15 лева.
При поставяне на лична тема: 80 лева

За участие като публика не е необходимо предварително записване.
_______________________________

Водещ: Елица Великова

Повече за метода: Вижте секция  семейни констелации