Предстоящи обучения

25 Септември: АРТ-КОУЧ 1: РАБОТА С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

АРТ-КОУЧ 1:

РАБОТА С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

25 септември 2018, София

ТЕХНИКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И РАБОТА С ХОРА


Водещ: доц. д-р Пепа Митева

Коучинг е съвременна система за консултиране и личностно развитие. Съчетано със средствата на Арттерапията и Арт-педагогиката методът се превръща в необичайно преживяване в търсене на собствени ресурси, в промяна на негативни поведения, в планиране на цели и вътрешна мотивация за растеж.

Курсът е насочен към специалисти, работещи с деца и възрастни – психолози, педагози, социални работници и консултанти, ресурсни учители, организационни психолози и трудотерапевти, които са творчески ориентирани и готови да прилагат инструменти и диагностични процедури.

Задачите, предложени в курса, са практични и приложими към широк спектър префесионални ситуации. Могат да се използват при разработването на индивидуални програми с арттерапия, педагогика и като допълнение към вече съществуваща практика.

589308_9a01_3.jpg


ПРОГРАМА

10.00-10.15 Въведение в програмата и запознаване

10.15-10.30 Накратко за Арт-коучинг

10.30-11.30 Wellness диагностика – работа с тестове

11.30-11.45 Кафе-пауза

11.45-13.00 „Колелото на живота“ – арт-терапия и НЛП техника

13.00-14.00 Обедна пауза

14.00-15.00 Фила-коуч техника и арт-терапевтични процедури/саморегулация

15.00-15.30 кафе-пауза

15.30-16.45 Терапевтични приказки и психологически игри и упражнения

16.45-17.00 Приключване, обратна връзка, СЕРТИФИКАТИ

За водещия: Пепа Митева е университетски преподавател, доцент-доктор. Дипломиран магистър е по Психология (организационна) в СУ и по Мениджмънт на социалните услуги. Редовен член е на ДПБ (Дружеството на психолозите в България). Автор е на 6 монографии, сред които: Творчески подходи в кризисната интервенция (2015), Как да формираме социални умения у малките ученици? Методи в помагащите професии; Гняв и агресивно поведение при децата и др. и над 80 научни студиии, статии по проблемите на гнева и агресията, социален мениджмънт, образователен мениджмънт, организационна психология и др. Съавтор е на ръководство „Корекционна програма за обществено въздействие – Овладяване на гнева“. Има редица квалификации и професионални интереси, сред които Психодрама, Когнитивно-поведенческа психотерапия, Психодиагностика, НЛП Практик и Мастер, Арт-терапия в мастер групи и др. В сферата на професионалните интереси са корпоративни обучения и тиймбилдинг (над 50 фирми в сферата на бизнеса) и образователен мениджмънт. Участва като експерт и обучител в над 18 Европейски проекта. През 2014 и 2015 г. е лектор по академичен обмен в Университет Аль-Фараби, г. Алматы, Република Казахстан, катедра по „Педагогика и образователен мениджмънт“, ръководител е на летни училища в БСУ на магистри и докторанти от Република Казахстан.

Цени за участие:

Записване до 20 септември

Участие за 1 ден  - 130 лв. (с вкл. ДДС).

След 20 септември - цена 150 лева

Издава се сертификат за участие

За записване и информация:  info@artstherapyinstitute.bg

тел. 0888885306


Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65, ет.1