Предстоящи обучения

Семейни Констелации - теория и практика. Обучение I ниво в 9 модула

Какви са порядките на любовта и как да живеем в съзвучие с Духа?

Начало: 27 - 28 февруари 2021г., София, с водещ Елица Великова + гости

9 модулен обучителен курс

Този курс на обучение има за цел да представи основните теоретични възгледи на метода семейни констелации и тяхното практическо приложение както за живота, така и за работа с хора.

Курсът е разделен на различни тематични модули в два раздела: теория и практика.

Настоящият тренинг е насочен както за хора, които искат да използват метода Семейни констелации в своята работа с хора, така и към тези, които нямат професионален интерес, но искат да задълбочат личната си опитност и познания в сферата и да интегрират неговите принципи в собствения си живот.

В първите 5 модула се преподават основите на теорията и методологията на семейните констелации, работи се по лични теми и се правят демонстрации, споделяния, водени медитации, упражнения в група.

Във втората, по-практическа част, се дава възможност участниците да започнат да имат свой опит с водене в контролирани, учебно-организирани малки групи и със селектирани практики, предимно в индивидуален формат.

За кого е курсът?

Това обучение е:
 • за хора, които искат да работят с хора,
 • за професионалисти, които искат да добавят метода семейни констелации към вече установената си практика,
 • както и за всички, които просто искат да познават метода в дълбочина и да прилагат "порядките на любовта" в живота си.

Раздел 1: Теория

1. Въведение в полето - 27 / 28. 02 2021г. (10-17ч.)

Теми, които ще се изследват:
 • основни елементи на семейната констелация
 • полето на знанието
 • генограма
 • някои основни понятия
 • основни принципи в семейните констелации
 • три елемента за решения: ред, енергия, факти
 • "сляпата" и съзнателната любов
 • какво се прави преди и в началото на една констелация
 • как се "влиза в роля"

2. Произход и корени - рождено семейство: 20 / 21 март 2021г. (10 - 17ч.)

Теми, които ще се изследват:
 • порядки в системата на рожденото семейство
 • принадлежност, заплитания, общи и частни случаи
 • кой е важен? какво влияе?
 • съвестта: заставящата сила
 • поемане на чужди чувства
 • ранна смърт
 • престъпления и вина
 • лоялност и свобода
 • полезни практики за освобождаване на заплитания от рожденото семейство

3. Любов, партньорство и деца - настоящо семейство:  17 / 18 април 2021 г. (10-17ч.)

Теми, които ще се изследват:
 • мъжът и жената във връзка
 • редът в отношенията
 • предишни партньори, любовни триъгълници
 • какво поражда дисбаланс?
 • как се удава щастието в една връзка?
 • разводи и раздели
 • свобода и близост
 • някои движения, които влияят на баланса в отношенията
 • лечителни упражнения

4. Специални случаи -  15 / 16 май 2021г. 

Теми, които ще се изследват:
 • болести
 • аборти
 • бездетие
 • осиновяване
 • фобии
 • взаимоотношения с други хора, непринадлежащи към семейството: злоупотреби
 • незавършени взаимоотношения: добрият и лошият край
 • пари и изобилие
 • специални медитации за лечение, помирение, баланс

5. Теория на практиката на семейните констелации - 12 - 13 юни 2021 г.

Теми, които ще се изследват:
 • ролята и нагласата на фасилитатора
 • лекуващи изречения
 • разговор с клиента
 • свързване с ресурсите
 • терапевтичната любов
 • индивидуална работа
 • присъствие, медитации за съзвучие с Духа
 • 1_1.jpg


Раздел 2: Практика

10 - 11 юли 2021 - Практика 1
7 - 8 август 2021 - Практика 2
11 - 12 септември 2021 - Практика 3
16 - 17 октомври 2021 - Практика 4 и завършване

010.jpg

Работата в този тренинг цели не просто да предаде знания и да развие технически умения в участниците, но търси да да създаде една висока чувствителност и съзнателност на човешко ниво на първо място. В професионален план се набляга основно върху разбирането за позицията „помагащ“, присъствието, качествата и етиката, свързани с това. В рамките на този тренинг ще насочим внимание и към най-важната основа на констелационната и терапевтична работа: умнието „да бъдеш в присъствие“, да можеш да чакаш, да чувстваш и да развиваш състоянието на медитация.

 ***

“Това е пътят на констелатора: да поддържа пространството за неизвестното, което иска да излезе на светло. Позволявам си да бъдат воден, без да знам какъв ще е крайният резултат. Аз съм в тъмното, но чувствам, че през мен минава струя светлина, поток, който идва отдалеч и продължава в далечината напред. Позволявам си да бъда пропусклив, по някакъв начин все едно не участвам. Фонтанът няма общо с водата. Водата просто минава през него.”

Берт Хелингер

****

Важно: След завършване на Тренинга, участниците ще получат Сертификат за участие. Квалификационен сертификат се издава след преминаване през допълнителни стъпки на практика и супервизия, свързани с индивидуалния процес, умения и бекграунд на обучаващия.

Предвид факта, че методът Семейни констелации все още не е официално признат в нито една държава като психотерапевтичен подход и не е част от академичното обучение в акредитираните учебни заведения, настоящият тренинг не може да предложи на курсистите си диплома, която да е акредитирана. Не е допустимо да се използват и титлите „психолог“ или „психотерапевт“ без съответното академично образование.

IMG_0362.JPG


февруари 2021 - октомври 2021 година

веднъж месечно, уикенд, от 10 до 17 часа.

*** Задължително е присъствие във всички модули, за да се получи сертификат.


Условия за участие:

Предишен опит с лична или групова терапия е задължително. 

Участие в групи по метода семейни констелации и преживяване на лични констелации преди участие в обучението е задължително.

МОЛЯ ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛА ПО-ДОЛУ, ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ИМЕЙЛ

Цени за участие:

Участието във всеки модул  - 350 лв.

При записване за първите 5 модула Теория - цената е 1500 лв, платена предварително.

*** След първите 5 модула могат да продължат участниците, които имат намерение да развият умения за работа с хора с метода.

Цена на 4-те модула практика:

на модул: 350 лева;

обща цена с намаление, платена предварително - 1200 лева

Обща цена за цялото обучение: 2700 лева, платена на два пъти или по 350 лева на модул


За записване и информация:  info@artstherapyinstitute.bg

тел. 0888885306


Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65, ет.1

Водещи на програмата:

Елица Великова е хонорован преподавател в НБУ и директор на Институт за терапия и експресивни изкуства, София. Има магистърска степен от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.Накратко за метода семейни констелации:

„Семейни констелации“ e ефективен и мощен метод за разкриване на несъзнателните сили, обвързаности и идентификации в семейството, от което произхождаме и това, което самите ние впоследствие създаваме.

Методът семейни констелации, развит от немския терапевт Бeрт Хелингер, не разглежда индивида като отделна единица, а като част от по-голямо цяло - фамилната система. Индивидуалното ни поведение, чувствата и нагласите ни се разглеждат и осмислят в контекста на по-голямата група, тъй като всеки човек е част от дадено семейство и поема определени роли в семейната структура.

Констелациите разкриват как съдбите на предхождащите ни хора от семейството влияят на дошлите по-късно. Всеки един член от семейството, включително и тези, които са си заминали поради смърт, болест или раздяла, присъства енергийно и влияе на другите около него. Съществува определена семейна съвест, която пази целостта на семейната система. Тази цялост се крие в скритите порядки, които подпомагат потока на системната енергия в услуга на свързването. При семействата тази енергия е любовта; когато порядките се пренебрегват, любовта бива наранена и хората в семейството, обикновено децата, попадат под натиска на системата да се възстанови дисбаланса.

Начинът за „осветляване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците пресъздава констелацията на своето семейство с помощта на други членове на групата или чрез символи. Изследването на семейната структура и връзките между членовете на семейството по този начин може да помогне за възстановяването на естествения баланс на цялата система. Решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят релаксация, както и разбиране на дълбоки проблемни ситуации в живота ни. Когато се зачита определения ред и негласните закони, управляващи фамилната система, тогава любовта между членовете на семейството тече свободно.