Предстоящи обучения

19 април: Педагогика на любовта -вечерен месечен курс по семейни констелации за родители и учители/ Тема: Болестите при децата

Педагогика на любовта

Курс семейни констелации за родители и учители

Как да възпитаваме детето според порядките на любовта

Вечерни месечни събития, посветени на основите на педагогиката на Хелингер за отглеждане на деца

Водещ: Елица Великова

Поредица вечерни семинари - 18.30 - 21.00ч. веднъж месечно

Всяко събитие включва основни теми от теорията на семейните констелации и практически упражнения по темата за възпитанието на децата, семейството и двойката, училището. Преживяванията са придружени от медитации, нагледни примери, възможност за споделяне, въпроси и отговори.
Ако някоя тема бъде пропусната, ще има видео запис, който може да се гледа в последствие.


Семинарите се водят от Елица Великова - психотерапевт, преподавател НБУ, водещ на ателиета по семейни констелации.

Темите, заложени в курса:

19 април 2018 - Болестите при децата

Коя е решаващата връзка в нашата душа, която води до болест? Това е обвързващата любов, онази любов, която ни обвързва със семейството и съдбата ни. Симптомите на децата като начин да принадлежат, болестта като лоялност. Как да помогнем на децата си да се излекуват

17 май 2018 - От Страх към любов

Предишни теми: 

1. Деца и родители - основни порядки на любовта
2. Щастието на двойката
3. Maйката
4. Бащата
5. Трудните деца
6. Училището
7. Корените на любовта в семействата

8. Закони за успеха при децата
__________Деца и родители - основни порядки на любовта- МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАПИС НА СЪБИТИЕТО

Семейството като духовно поле; резонанс с цялото. Мястото на родителя и мястото на детето в семейството. "Проблемното" дете - заплитания в системата. Какво прави един родител "добър"? Закони за правилното протичане на любовта в семействата. Към кого сме гледали като деца? Към кого са гледали нашите родители като деца? Упражнения и медитации за баланс.

Щастието на двойката-

МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАПИС НА СЪБИТИЕТО

Равнопоставеност между партньори. Мястото на мъжа, мястото на жената. Кое поражда дисбаланс в отношенията между партньорите. Как се удава щастието в една връзка? Последствията за децата от отношенията на родителите. Какво да правим при развод.

Началото на любовта - нашите родители.

Майката-

МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАПИС НА СЪБИТИЕТО

Всичко започва с отношението към майката. Мястото на майката в семейството и нейното влияние върху партньорствата ни по-късно в живота. Последиците от едно прекъснато движение. Каква е "добрата" майка. Майки и дъщери, майки и синове. Помиряване с миналото. Животът като подарък.

Бащата

За какво отговаря енергията на бащата в живота ни? Липсващите бащи. Бащи и дъщери – правилните граници. Бащи и синове, племето.

Връзката с бащата подкрепя енергията, необходима за реализиране на кариера, решителността, “порастването”. Мястото на бащата в семейството и неговото влияние върху партньорствата ни по-късно в живота.

МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАПИС НА СЪБИТИЕТО

Трудните деца

Какви са обстоятелствата, които влияят на децата ни. Поведението на децата ни е само симптом! Следване от любов. Как да се справим с гнева на децата. Правилните граници. Наказание или прошка? Всички деца са добри - и всички родители са добри.

 Училището - (може да получите запис)

Системна педагогика. Мястото на учителите в живота на детето и семейството. Децата със специални образователни потребности. Деца с говорни проблеми. Границите в отношенията учители-родители-деца. Има ли правилен начин за възпитание?

Корените на любовта в семействата- МОЖЕ ДА ПОРЪЧАТЕ ЗАПИС

Как да подкрепим децата си. Правилното място. Принадлежност и поредност. Граници и дистанция, свобода и близост, обмен в отношенията. Лоялността към предците. Колективната съвест. Подаръкът от нашите предци. Какво значи да вървим с Духа?Искам да участвам!

Водещ: Елица Великова


Къде: Институт за терапия и експресивни изкуства - София, бул. Витоша 65, ет.1


Задължително е предварително записване!

Моля изпратете имейл, за да получите данни за банков превод.


Максимален брой участници - 20.


Тел. 0889428823


info@artstherapyinstitute.bg


Такса: 40 лева за всяко посещение, платена на място или с банков превод


За 5 теми, предварително заплатени по банков път - цена 150 лева.


Отстъпка при записване на двама родители: 60 лева/ 1 тема.


*Ако някоя тема бъде пропусната, може да бъде разгледана на видеозапис след събитието.


Повече за метода може да прочетете на сайта ни: www.artstherapyinstitute.bg

Big image