Предстоящи обучения

Умения за консултиране. 10-месечна обучителна програма

За Професионалисти, студенти, за лица в процес на обучение или практикуващи дейност в сферата на работата с хора и помагащите професии, педагози.

Водещи: Елица Великова и Виргиния Захариева

Обучението включва теория и практика на принципите на консултирането в индивидуален и групов контекст, без значение от предпочитания метод на терапия. Дава умения на бъдещи или настоящи терапевти за прилагане на подходи, основани върху преживяване, творчество и осъзнаване. Предлага 10 модула, 120 часа, съчетаващи знания, личен опит, практика и супервизия.

Изкуството на консултирането не се основава единствено на изслушване и идентифициране на проблема, но и в способността на помагащия да подкрепи Същността на клиента, неговите силни страни и ресурси. Майсторство е не просто да се заобиколят защитните механизми на човек и да му се даде „съвет“, а да се предоставят условия за дълбоко преживяване на истината и да се спомогне човек сам да открие своя път и решение. Само от това пространство може да се роди реална промяна в живота на човека и да се избегне зависимостта от терапията и конкретния терапевт.

*

14.jpeg

*

По време на цялата програма, освен учебни практики в определени техники, ще има практика под супервизия и участниците ще имат възможност да работят по лични теми и разгледат свои проблеми и казуси.

Въпреки че ще бъдат преподавани определени подходи – Гещалт, арттерапия, работа с вътрешното дете, семейни констелации, телесно-ориентирани подходи, работа с тялото – цялостната нагласа на програмата не е насочена към усвояване на техники. Всеки участник ще има възможност да адаптира преподаденото и своите лични прозрения от програмата към широк спектър от различни видове сесии и терапевтични ситуации, независимо от своя профил. Основното, което ще се опитаме да предадем, не са академични знания и готови формули, а умения за поддържане на пространство за трансформация чрез емпатичност, присъствие и осъзнаване.

Някои теми, които ще бъдат включени:

· Умения за слушане и обратна връзка, които подкрепят себеосъзнаването

· Умения за водене на процес и поддържане на присъствие

· Как и кога да се насърчи емоционалнаото изразяване

· Как да разпознаваме и избягваме проекциите, съпротивите и очакванията от страна на клиентите

· Нагласата на терапевта, етика и граници

· Творчески подходи в консултирането

· Психосоматика, типология на личността и типология на травмите

17.jpg

*

Основните цели на програмата са:

  • Подкрепа на специалисти в областта на психологичното консултиране на индивиди, семейства и групи при: кризи в личностовото развитие и нарушения на социалното функциониране; семейни проблеми, кризи в партньорското общуване и родителски умения; проблеми и нарушения в поведението, свързани с определена телесна симптоматика, справяне с последиците от индивидуален и професионален стрес; екзистенциални и творчески кризи и разнообразни житейски трудности
  • Преподаване на творчески, ресурсно-ориентирани и основани на себе осъзнаване и медитацията подходи, както и на нестандартни ключове за работа с често срещани и специализирани теми от консултативната практика
  • Супервизия на текуща практика на участниците, обратна връзка от участниците и водещите, терапевтично наблюдение и намеса и умения за анализ.
  • Провеждане на лични процеси, въпроси, споделяне
  • Умения в изкуството на създаването и поддържането на терапевтично пространство

Обучителните модули включват лекциии, семинари, упражнения, теоретични презентации, практика, индивидуална и групова супервизия, работа по конкретни клинични случаи и други.

*

15.jpg

*

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА по модули:

30 – 31 октомври: Модул 1. Елица Великова

Въведение. Процес и присъствие в работата с хора

Диагностика. Етика. Нагласата на терапевта.

27 – 28 ноември: Модул 2. Виргиния Захариева

Травми, които определят формирането на характера в еволютивното развитие на човека. Анализ на характера. Лимити. Компенсаторни механизми на личността.

18 – 19 декември: Модул 3. Виргиния Захариева

Теория на потребностите

Модели на поведение. Потънали модели и основни подходи за възстановяването им.

15 – 16 Януари 2022: Модул 4. Виргиния Захариева

-Алтернативни подходи във възстановяването на базисните модели на поведение

-Приложението им в консултирането. Фокус върху различни практически ситуации от практиката на обучаващите

- Как работим на практика с някои най-често срещани проблематики в терапевтичното студио. Психотелесен аналитичен подход.

19 – 20 Февруари 2022: Модул 5. Елица Великова

Творчески подходи в консултирането.

Арт терапията - предимства и ограничения при използването й в процеса на консултиране. Арт терапевтични подходи – избор на материали и тяхното приложение в конкретни консултативни ситуации - въпроси и проблеми. Планиране на консултация чрез арт терапевтичен подход

12 – 13 Март 2022: Модул 6. Елица Великова

Често срещани случаи. Динамика на семейните отношения.

Семейни констелации. Основни порядки за разрешаване на конфликти, балансиране на отношения и създаване на хармония в семействата. Майки, бащи, дъщери и синове. Приложение на основните предпоставки от семейната системна терапия в консултирането.

2 – 3 Април 2022: Модул 7. Елица Великова

Често срещани случаи. Динамика на партньорските отношения

Работа с двойки и теми за взаимоотношенията. На какво да обърнем внимание и как да държим пространство за индивидуалните желания и процеси в двойка. Някои примери от практиката. Основни порядки на любовта. Стилове на привързване. Работа с вътрешното дете.

14 – 15 Май 2022: Модул 8. Елица Великова и Виргиния Захариева

Специални случаи

- Някои примери за психопатология и какво е редно да се направи

- Екзистенциални и творчески кризи

- Работа с травми

- Динамика насилник - жертва

4 – 5 Юни 2022: Модул 9. Практика ( Елица Великова)

9 – 10 юли Юли 2022: Модул 10. Практика и изпит (Елица Великова и Виргиния Захариева)

*

16.jpg


Условия за участие:

Предишен опит с лична или групова терапия е задължително. 

Ще бъдат избрани участници с опит в работата с хора, с текуща практика или в процес на обучение или стартиране на терапевтична практика. Желателно е академично образование в областта.

Ще бъде проведено интервю по телефон с всеки кандидат.

МОЛЯ ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛА ПО-ДОЛУ, ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ИМЕЙЛ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАИЯ ВДЯСНО

Преди началото на обучителната програма всеки участник трябва да кандидатства със CV и мотивационно писмо.

Ограничен брой участници! Групата е затворена след началото.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 20 октомври 2021г.


Обучението ще се проведе в 10 двудневни уъркшопи, с продължителност от 10.00 до 17.00 часа с почивка за обяд.

Важно: След завършване на Тренинга, участниците ще получат САМО Сертификат за участие.

Не е допустимо да се използват титлите „психолог“ или „психотерапевт“ без съответното СПЕЦИАЛИЗИРАНО образование.

ТОВА ОБУЧЕНИЕ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ВИ ОБОГАТИ, НАДГРАДИ УМЕНИЯТА ВИ, ДА СЪЗДАДЕ БЕЗОПАСНА И ЕМПАТИЧНА СРЕДА ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА И ДА ВИ НАСОЧИ КЪМ ДЪЛБОЧИННА СРЕЩА С ВАШИТЕ КЛИЕНТИ, НО НЕ ПРЕДЛАГА АКАДЕМИЧНИ ЗВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ

*

04.jpg


Начало: 30-31 октомври 2021 – до юли 2022 година

веднъж месечно, уикенд, от 10 до 17 часа.

*** Задължително е присъствие във всички модули, за да се получи сертификат. Допустимо е отсъствие само на един модул по основателни причини.

Цени за участие:

Участието във всеки модул  - 300 лв.

При пълно заплащане в началото, обща цена за цялото обучение: 2700 лева.

За записване и информация:  info@artstherapyinstitute.bg

тел. 0888885306


За водещите:

virginia_zaharieva.jpg

Виргиния Захариева е артист, писател и психотерапевт.

Родена е и живее в София, България. Тя пише, улавя звуци, рисува и изследва психиката, тялото и душата на човека.

Повече от 20 години тя гради своя частна практика и психотерапевтичен подход, който
обединява познанията на западната психотерапия, телесноориентирания метод,
източната философия и дзен практики.
Виргиния е индивидуален член е на Европейската асоциация на телесно ориентирана
психотерапия / EABP/, на Българската асоциация на психотерапия /БАП/ и на БНПД.

Е-мейл: virginia.zaharieva@gmail.com

Елица Великова

122539633_399319877741493_7059336781447713703_n.jpg

Елица Великова е завършила психология в Лондон и Експресивна АртТерапия в Европейския Висш Инситут в Швейцария. Работи като психолог и терапевт от 2004 година. Специализирала е в широк спектър хуманистични и телесно-ориентирани терапии, предимно Експресивна арттерапия, работа с травми, консултиране, Първична терапия за проблемите от детството, семейни констелации, телесно-ориентирани методи. Практикува различни медитативни и творчески техники, които прилага в работата си с хора. Води семинари в редица страни, сред които Китай, Гърция, Турция, Русия, Литва, Мексико, Италия и др.

Директор и основател на Институт за терапия и експресивни изкуства - София, България.