Арттерапия: Как да използвате лечителната сила на изкуството в своята практика, доц. д-р Джудит А. Рубин

Учебник по арттерапия за професионалисти, студенти и хора от всички помагащи професии

 
 

Приложен комплект за арттерапевтична работа „ТАК-СЕН“.

Тактилно-сензорен комплект скулптури за моделиране Автор: доц. д-р Александра Иванова