Предстоящи обучения

От 12 януари 2022 до 23 февруари: 7 Срещи с вътрешния творец - практически ОНЛАЙН седмичен курс с арттерапия

7 последователни арттерапевтични сесии за развиване на творческия потенциал. Водещ: Елица Великова

 

Арттерапия: Теория и практика. Обучителен курс - 10 модула, 140 часа. Януари - ноември 2022г.

Водещи: Елица Великова , доц. д-р Диана Циркова, доц. д-р Александра Иванова, Виргиния Захариева

 

Умения за консултиране. 10-месечна обучителна програма

За обучаващи се или практикуващи дейност хора в помагащите професии