Предстоящи семинари

22 януари: Семейни констелации - вечерно събитие с Елица Великова

Семейни констелации - вечерно събитие с Елица Великова

24 януари 2019. Лекуване на травми с АРТТЕРАПИЯ. Майсторски клас на Елица Великова.

Ресурсно - ориентирани арттерапевтични практики за работа с травми. Обучение за професионалисти.

 

Арттерапия: Теория и Практика. Обучителен Курс - 9 модула, 130 часа Начало: 26 - 27 януари 2019г., София

Водещи: Елица Великова , доц. д-р Диана Циркова, доц. д-р Александра Иванова, Виргиния Захариева

1 февруари: Арттерапия в помощ на помагащия: супервизия и подкрепа за aрттерапевти

Супервизия и лична практика за арттерапевти. Водещи на курса: Е. Великова, доц. д-р А. Иванова, доц. Д. Циркова, В. Захариева

 

Семейни Констелации - теория и практика. Обучение I ниво. Начало: 2 - 3 февруари 2019.

Семейни констелации Теория и практика - обучение Начало: 2/3 февруари 2019, София, с водещи: Елица Великова, Прафул Сарачино (Италия) и др. 9-месечен обучителен курс

13 февруари: Симетрия на любовта - поредица вечерни събития със семейни констелации . Тема: Съзависимост

Всяко събитие включва основни теми от теорията на семейните констелации и практически упражнения по темата за семейството и двойката, любовните и интимни отношения, партньорствата

 

16-20 февруари 2019: Лекуване на детски травми - Primal 1. Резидентна група с Елица Великова

Как да разберем и излекуваме травмите на вътрешното си дете и да се върнем към здравословни отношения като партньори и родители

От 22 февруари: Арттерапия на промяната: онлайн курс. Лайф коуч програма в 5 седмици за трансформация и ново начало

21 арттерапевтични сесии. Над 20 творчески проектa. Изцяло онлайн. Водещ: доц. д-р Пепа Митева

 

27 февруари: Арттерапия за деца със специални потребности. Обучителен семинар.

Семинарът предлага теоретични знания и практически методи за работа с арттерапия за деца и юноши със специални образователни потребности и техните семейства.