Бизнес констелации

about-img

Организационните (бизнес) констелации се нов и много ефективен метод за изваждане на повърхността на скритите причини за нарушения в организационната структура. Той е по-бърз и по-ефективен от отнемащите много време и пари бизнес проучвания, които са разпространената практика в момента.
Поставянето на констелация за една организация много бързо дава отговор на дадено запитване. Хората могат да видят какво се случва в действителност и констелацията показва най-доброто решение.
Констелации могат да бъдат приложени на практика към всички видове организационни проблеми, като:

• Подобряване на лидерството и мениджмънта
• Подобряване на екипния дух на всяко ниво, включително сътрудничеството между отделите
• Намиране на решение на въпроси като висок процент на отсъствие от работа, ниска продуктивност или неправомерни отношения на работното място
• Работа през теми за реорганизация, комплексни проблеми по време на сливания между големи и малки компании и отстраняване на бариери по време на сливането
• Да се направят видими и да се подобрят отношенията клиент-продукт и да се разрешат причините за проблематични маркетингови въпроси като неудовлетворението и лоялността на клиентите, бавното пласиране на продукта и дефинирането на клиентската база
• Да се направи планиране и да се получи съвет за кариерното развитие като допълнение към вече съществуващ коучинг.

Днес организационните констелации са се обособили като независим инструмент за съвет в стартиране на положителни промени в компаниите и организациите. Методът се оказва идеално допълнение към традиционния набор от организационни и бизнес консултантски услуги.

Освен да помагат в разрешаването на проблемите в компанията, организационните констелации са и идеалните инструменти за консултиране и проследяване здравето или състоянието на компанията. Клиентът не е нужно да присъства, когато консултанти, съветници или коуч професионалисти използват констелациите като инструмент за собствената си компетентност към дадена организация. Прозренията и решенията, които се появяват в констелациите, могат лесно да бъдат възприети и интегрирани в съветите към компанията и към коучинг репертоара.

­ Бизнес констелация може да се направи в индивидуален или колкетивен формат. Моля, напишете запитване, ако искате да разгледате своя (или на свой клиент) бизнес тема.